11.05.2006 17:00
Podujatie

Prezentácia antológie poézie dolnozemských Slovákov Nikam a späť

Prezentácia antológie poézie dolnozemských Slovákov Nikam a späť: Ladislav Čáni, Ondrej Štefanko, Adam Svetlík