12.02.2008 15:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Prezentácia antológie poviedok Keď sa ženy odhalia

Spolok slovenských spisovateľov

Klub slovenských prozaičiek FEMINA

si Vás dovoľujú pozvať na prezentáciu antológie poviedok

Keď sa ženy odhalia  

dielo uvedie Ján Beňo * umelecký prednes autorky

v utorok 12. februára 2008 o 15.00 h * Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava