14.12.2006
Poľský inštitút v Bratislave
Podujatie

Prezentácia antológie súčasnej slovenskej poézie v poľštine Pisanie

Prezentácia antológie súčasnej slovenskej poézie v poľštine Pisanie za účasti prekladateľa Jacka BUKOWSKÉHO a slovenských básnikov Petra Milčáka a Karola Chmela – 14. decembra