26.09.2014 19:00
Kaviareň Berlinka, Námestie Ľ. Štúra, Bratislava
Podujatie

Prezentácia autorskej knihy AHA Tomáša Kompaníka

Krst autorskej knihy AHA grafického dizaj néra Tomáša Kompaníka AHA spája tradičnú
slovenskú výšivku so súčasným grafickým dizajnom a chce ukázať, že slovenská tradícia
nepatrí len do etnografického múzea. Súčasťou krstu bude vystúpenie a tanečný
workshop združenia Dragúni v sprievode Mišo Noga Band. Podujatie je súčasťou
Bratislava Design Week 2014