23.11.2017 17:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Prezentácia básnickej zbierky Edity Striežencovej

POD ÚSMEVOM SLNEČNÝCH HODÍN

Prezentácia básnickej zbierky EDITY STRIEŽENCOVEJ

V rámci projektu Trnavské kontexty

23. novembra 2017 o 17.00 hod. - čitáreň Knižnice JF v Trnave