20.09.2007 17:30
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Prezentácia básnickej zbierky Evy Jarábkovej-Chabadovej Ži hlavou

Prezentácia básnickej zbierky Evy Jarábkovej-Chabadovej Ži hlavou