30.05.2017 17:00
Trvanie do: 30.05.2017
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Prezentácia básnickej zbierky Pavla Stanislava Piusa

Trnavský samosprávny kraj a Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave vás srdečne pozývajú na prezentáciu básnickej zbierky Pavla Stanislava Piusa s názvom Pod a na. Moderuje Milan Soukup, veršie prednesie Jozef Šimonovič.