07.02.2007 10:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Prezentácia básnickej zbierky Sone Hirnerovej

Imagines

Prezentácia básnickej zbierky Sone Hirnerovej, klientky Domova sociálnych služieb pre dospelých Košúty

V spolupráci s Občianskym združením Zenit Košúty

7. februára 2007 o 10.00 hod.

Hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidra-Trnavského č. 5