27.04.2018
Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
Podujatie

Prezentácia básnickej zbierky Vladimíra Skalského

Spolok slovenských spisovateľov, Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Svetové združenie Slovákov v zahraničí a Slovensko-český klub pozývajú

na uvedenie básnickej zbierky Vladimíra Skalského

Z dvoch brehov – Verše zo slovenskej Prahy

v piatok 27. apríla 2018 o 17. hod.

v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove.

Knihu uvedú predseda SSS Miroslav Bielik a primárka a prozaička Ľubomíra Romanová.

Zaspieva Katarína Koščová.