02.02.2009 18:00
Podujatie

Prezentácia časopisu o literatúre a umení Freibord

Prezentácia

FREIBORD

Časopis o literatúre a umení

TRAUMHEFT — ZOŠIT SNOV

Sny známych rakúskych spisovateľov

 

Svoje sny čítajú:

Elfriede Gerstl (Viedeň) | Christine Huber (Viedeň)

Gerhard Jaschke (Viedeň) | Mila Haugová (SK), moderácia

 

utorok | 3. február 2009 | 18.00

Bratislava | Mozartova sieň Rakúskeho veľvyslanectva | Ventúrska 10

Môže sen prezradiť viac ako plánované literárne texty? Sú sny iba produktom fantázie, vzdialenej akejkoľvek logike? Na tieto a ďalšie otázky budú odpovedať traja známi rakúski spisovatelia: Elfriede Gerstl, Christine Huber a Gerhard Jaschke.

 

Elfriede Gerstl, nar. 1932 vo Viedni, v rokoch 1942 —  1945 žila ako židovské dieťa v rôznych úkrytoch, niekoľko semestrov študovala medicínu a psychológiu. 1964 — 1968 pobyt v Berlíne, v súčasnosti žije vo Viedni. Od roku 1962 publikuje poéziu, krátke prózy, články.

 

Christine Huber, nar. 1963 vo Viedni, kde aj žije. Za motto pre svoju tvorbu si zvolila citát Ezru Pounda: make it new! Pretože „starí rodičia" spisovateľky, tvoriacej vo Viedni patria, samozrejme, do „Wiener Gruppe", bolo logickým dôsledkom nadviazať na túto tradíciu. Slová nie sú len nositeľmi významu, v prvom rade predstavujú zvuk a materiál, ktorý je potrebné prevrstviť a nechať zaznieť.

 

Gerhard Jaschke, nar. 1949 vo Viedni, vyštudoval právo a od roku 1970 sa venuje literárnej tvorbe. Vyšlo mu viacero kníh, predovšetkým básnické zbierky, rozhlasové hry, príspevky do antológií a domácich i zahraničných časopisov. Vydáva časopis Freibord, ktorý sa od roku 1977 distribuuje prostredníctvom knižnej série edície Freibord. Vyučuje literatúru a jazykové umenie na Akadémii výtvarných umení vo Viedni.