08.09.2007 19:00
Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7, Bratislava
Podujatie

Prezentácia chorvátskej Bibliotéky Andersen

Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky v Bratislave

a

Golden Marketing – Technická kniha, vydavateľstvo zo Záhrebu

pri príležitosti Bienále ilustrácií Bratislava – BIB 2007

majú česť pozvať Vás na prezentáciu

Bibliotéky Andersen

 

dňa 8. 9. 2007 o 19.00 h

v divadle GUnaGU, Františkánske nám. 7, Bratislava

V rámci tejto prezentácie budú predstavené knihy:

Lidija Dujić, Plagva

Viliam Klimáček, Električka zvaná túžba

Tieto knihy ilustrovali poprední chorvátski ilustrátori

Ivica Antolčić a Ivan Vitez a ilustrácie sú aj súčasťou tohtoročného

BIB

Účastníkov pozdraví veľvyslanec Chorvátskej republiky

J.E.  p. Tomislav Car

Na prezentácií sa podieľajú:

Nataša Maletić, redaktorka vydania

PhDr. Ján Jankovič, Slovenská akadémia vied SAV, člen korešpondent

Chorvátskej akadémie vied a umení v Záhrebe – HAZU

Lidija Dujić, chorvátska spisovateľka

Viliam Klimáček, slovenský spisovateľ

Ludwig Bauer, spisovateľ, redaktor Bibliotéky Andersen