27.09.2005 16:30
Podujatie

Prezentácia čísla časopisu Romboid

 Poľský inštitút v Bratislave

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska

Redakcia časopisu Romboid

a koordinátori medzinárodného projektu

ČASOPIS V ČASOPISE

si Vás dovoľujú pozvať na prezentáciu čísla časopisu Romboid

STUDIUM V ROMBOIDE.

 

Podujatie sa uskutoční

27. septembra o 16.30 hod v Poľskom inštitúte, Nám SNP 27, Bratislava.

 

 

 

 

Program:

- predstavenie projektu Časopis v časopise a informácia o stretnutí vydavateľov a spisovateľov strednej a juhovýchodnej Európy v Dane 2005, Slovinsko (Stanislava Chrobáková Repar – koordinátorka)

- predstavenie časopisu Studium z Krakova (Grzegorz Nurek – šéfredaktor)

- krátka diskusia o možnostiach medzinárodnej spolupráce v kultúre

- autorské čítanie z tvorby poľských spisovateľov (aj v prekladoch)

 

Účasť prisľúbili

poľskí hostia:                                                        rekladatelia z poľštiny do slovenčiny:

Ewa Sonnenbergová                                             Iva Hanková – Blonská

Maciej Woźniak                                                        Karol Chmel

Michał Palmowski                                                   Marián Milčák

Grzegorz Nurek                                                       Martin Lončák

 

a redaktori časopisu Romboid

(V prípade potreby bude podujatie tlmočené.)