14.11.2008 16:00
Krajská štátna knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene
Podujatie

Prezentácia debutu Radoslava Mandalíka Historické povesti zo Zvolenskej a Šarišskej stolice

Krajská knižnica Ľ. Štúra pozýva 14. novembra o 16. h. na krst knihy Radoslava Mandalíka Historické povesti zo Zvolenskej a Šarišskej stolice. Autor je zvolenský rodák. Je právnikom a v súčasnosti pôsobí v Michalovciach. Povesti sú jeho literárnou prvotinou.