05.12.2008 14:00
Malé kongresové centrum VEDY, vydavateľstva SAV, Štefánikova 3, Bratislava
Podujatie

Prezentácia Historického slovníka slovenského jazyka (Z - Ž, Dodatky)

VEDA, vydavateľstvo SAV, a Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

si Vás dovoľujú čo najsrdečnejšie pozvať

na slávnostnú prezentáciu svojej novej publikácie

Historický slovník slovenského jazyka VII

(Z – Ž, Dodatky)

 

Prezentácia sa uskutoční v piatok 5. decembra 2008 o 14.00 hod.

v Malom kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV, Štefánikova 3, Bratislava

Tešíme sa na Vašu účasť!