30.03.2006 14:00
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10, Košice
Podujatie

Prezentácia japonského knižného daru

Prezentácia japonského knižného daru a výstava fotografií Japonsko - krajina priateľov.