03.10.2013 16:00
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
Podujatie

Prezentácia kníh autorov Literárneho klubu Omega v Trenčíne

Prezentácia kníh z dielne Literárneho klubu Omega v Trenčíne - dve zbierky Oľgy Nemcovej Košeckej: Tak plynie čas; Kým kvitnú ruže, dobre je... a zborník literárnych prác členov LK Omega s názvom Deje a nádeje. Podujatie je organizované v rámci cyklu "Poznávame Trenčanov".

http://www.vkmr.sk/podujatia/knizne-novinky-lk-omega.html?page_id=2886