14.12.2006 15:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Prezentácia kníh J. Bátoru a M. Bátorovej

SPOLOK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

KLUB NEZÁVISLÝCH SPISOVATEĽOV l SLOVENSKÉ CENTRUM PEN

Slovenská akadémiA vied  l VYDAVATEĽSTVO PETRUS

si Vás dovoľujú pozvať na prezentáciu nových kníh spojenú s diskusiou a čašou vína

Jozef Bátora

Štúdie ku komunikácii medzi strednou a východnou Európou v dobe bronzovej

Úvodné slovo: Prof. Dr. Jozef Vladár, DrSc., Archeologický ústav SAV

Mária Bátorová

Paradoxy Pavla Straussa

Úvodné slovo: Dr. Róbert Gáfrik, Ústav svetovej literatúry SAV

vo štvrtok 14. decembra 2006 o 15.00 h l Klub spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava