16.11.2006 17:00
Mirbachov palác v Bratislave
Podujatie

Prezentácia kníh Jána Čomaja

 

 

 

Slovenské centrum PEN, Laurinská č. 2; 815 08 Bratislava

                    Tel/fax: 02/544 341 17; e-mail: aoss@nextra.sk

POZVÁNKA

16. 11. 2006 (štvrtok) o 17.00 hod. V Mirbachovom Paláci

v Bratislave

 

 

sa bude konať prezentácia kníh

 

J á n a  Č o m a j a

 

Architekt Svetko

a

Fenomén Zamarovský

 

 

 

Úvody k besede prednesú

Dr. Anton Kret a PhDr. Alexander Halvoník