27.03.2006 16:00
Oravská knižnica A.Habovštiaka
Podujatie

Prezentácia kníh Obrazy starej Oravy a Oravci o svojej minulosti

 

Žilinský samosprávny kraj – Oravská knižnica A. Habovštiaka,

 

Vydavateľstvo Matice slovenskej a autor Jaro Sýkora

 

 

Vás pozývajú na prezentáciu kníh

 

 

Jaro Sýkora : Obrazy starej Oravy

a

Anton Habovštiak : Oravci o svojej minulosti

 

 

dňa  27.3.2006 o 16.00 hod. v čitárni knižnice