11.09.2014 16:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Prezentácia kníh Tatiany Jaglovej a Viery Švenkovej

 Prezentácia knihy Tatiany Jaglovej Znamenie ohňa a Viery Švenkovej Hory na dosah.