22.02.2006 18:00
Francúzsky inštitút, Sedlárska 7, Bratislava
Podujatie

Prezentacia kníh vychádzajúcich v Kalligrame

 

Prezentacia kníh vychádzajúcich vo vydavateľstve Kalligram

Antoine Compagnon: Démon teórie
preklad Jana Truhlářová

Polemická úvaha o najzákladnejších (a najkonvenčnejších) tvrdeniach v chápaní literatúry od jej počiatkov po koniec 20. storočia, ako napr. literatúra ako podstata, svet ako téma diela, autor ako hlavná autorita, dávajúca textu zmysel, literatúra ako zlatý fond najvýznamnejších autorov.

Alexis de Tocqueville: O demokracii v Amerike
preklad Elena Flašková, Kristína Korená a Mária Kutláková

Alexis de Tocqueville vo svojom najznámejšom diele predpovedal príchod nezmyselného byrokratického plánovania aj funkciu štátu ako zaopatrovacieho ústavu. Podarilo sa mu vystihnúť všetky hodnoty západnej civilizácie, najmä náboženstva a viery, bez ktorej podľa neho neexistuje autorita a napokon ani politická sloboda.

Georges Didi-Huberman: Pred časom
preklad Radana Šafaříková

Francúzsky filozof a historik umenia patrí k autorom, ktorí využívajú hraničné priestory spoločenskovedných disciplín a hľadajú nové zorné uhly, vďaka ktorým sa im darí objavovať nové súvislosti v humanistike i dejinách umenia. V tomto diele sa zaoberá problémom vzťahov medzi históriou a kritikou umenia; podrobnejšie si všíma tzv. uzatvorený epistemický režim diskurzu a umení a porovnáva ho s otvoreným epistemickým režimom.

Simone Weilová: Duchovná autobiografia
preklad Andrej Záthurecký

Simone Weilová (1909-1943), francúzska filozofka, historička a mystička načrtáva v textoch z posledného obdobia života obraz vlastnej duchovnej skúsenosti a presvedčenia, ktoré nie je založené na náboženských dogmách, ale na intelektuálnej poctivosti a na oddanosti prameňu, vyvierajúcemu v každom ľudskom srdci.