28.02.2006 17:00
Kníhkupectvo Svet knihy, Obchodná 4, Bratislava
Podujatie

Prezentácia knihy

Radi vás privítame v utorok 28. februára 2006 o 17. 00 h v kníhkupectve Svet knihy na Obchodnej ul.č. 4 v Bratislave.
 
 

TlAčová  správa

K prezentácii knižnej novinky: Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (1)

 

 

Bratislava 21. február  2006 –   Na knižnom trhu je v poradí už tretie pokračovanie

dejín hudby od autorky a editorky cyklu Nade Hrčkovej. Odbornej i laickej verejnosti

 približuje hudbu 20. storočia.

 

Dvadsiate storočie v hudbe, mnohosťou orientácií, štýlov a autorských poetík najkomplikovanejšie zo všetkých hudobných epoch, charakterizujú „dve hudby“:  západoeurópska sa mohla rozvíjať kontinuitne a východoeurópska sa dostala počas komunizmu do dlhoročnej izolácie. Dvojdielne Dejiny hudby VI., Hudba 20. storočia (1) a (2), sa snažia preklenúť túto bariéru a priblížiť čitateľovi  vo väčších autorských portrétoch tvorbu viacerých  profilujúcich autorských zjavov dnes už, našťastie, nerozdeleného súčasného hudobného sveta. Prvý diel zahŕňa aj klasiku prvej polovice 20. storočia. Na pripojenom CD znejú ukážky zo známych a charakteristických hudobných diel. „Cyklus dejín hudby je určený hudbymilovnej verejnosti. Chce prispieť k celkovej orientácii a vzdelanosti o histórii a hodnotách vážnej hudby na Slovensku a priblížiť nás v tomto krajinám Európskej únie“, povedala na margo svojich publikácií autorka Naďa Hrčková.

Univerzitná profesorka Naďa Hrčková, autorka a editorka cyklu Dejiny hudby I . – VI., je dlhoročnou vysokoškolskou pedagogičkou (Filozofická fakulta Univerzity Komenského, v súčasnosti Centrum výskumu Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave) a medzinárodne uznávanou odborníčkou v oblasti starej  a súčasnej hudby. Hudba 20. storočia (1) vznikla v autorskej spolupráci s jej kolegami a absolventmi. Predchádzajúce časti cyklu: Dejiny hudby II. Renesancia (Ikar 2005), Dejiny hudby I. Európsky stredovek (Orman, 2003).