12.12.2005 10:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Prezentácia knihy Ako a prečo je to tak

Ako a prečo je to tak. Prezentácia novej knihy Spolku sv. Vojtecha v Trnave za účasti autorky Márie Korandovej a ilustrátorky Magdalény Lehotskej.