18.12.2023 18:00
Trvanie do: 18.12.2023 20:00
Lisztova záhrada, Klariská 1 (Univerzitná knižnica), Bratislava
Podujatie

Prezentácia knihy Ako sme žili v rokoch normalizácie

Srdečne pozývame na prezentáciu knihy Oľgy Gyárfášovej Ako sme žili v rokoch normalizácie. Rozhovory s aktérkami spoločenstva vzdoru.
 
Sociologička Oľga Gyárfášová sa rozprávala s desiatimi ženami, ktoré boli súčasťou alternatívneho opozičného spoločenstva v rokoch normalizácie v Bratislave. Prostredníctvom svojich príbehov nám umožňujú nazrieť do sveta, v ktorom sa Štátna bezpečnosť usilovala získať kontrolu nad ich životmi. Približujú, ako politickému režimu vzdorovali, akú rolu pre ne zohrávala sieť rodinných, kamarátskych i vzdialenejších vzťahov, ale aj priestor pre seba. V spomienkach otvárajú témy emigrácie, rodiny, prípravy samizdatov, väznenia, vypočúvania, spoločenstva blízkych ľudí, osobnej slobody a i.
 
Knihu predstaví Oľga Gyárfášová v rozhovore s historičkou Agátou Šústovou Drelovou.
O tvorbe knihy aj o históriách žien porozprávajú editorka Jana Cviková a autorka štúdie Zuzana Maďarová.
Na podujatí si môžete knihu zakúpiť za zvýhodnenú cenu.
 
Viac o knihe:
Fotografické portréty do knihy pripravila fotografka Jena Šimková.
Vizuálnu podobu knihy stvárnila grafická dizajnérka Mária Rojko.
Editorské spracovanie zabezpečila Jana Cviková.
Redakcia: ASPEKT kol.
 
Kniha prináša:
• úvod Oľgy Gyárfášovej v dvojúlohe sociologičky a zároveň súputníčky respondentiek z bratislavského spoločenstva vzdoru v 70. a 80. rokoch
• 10 rozhovorov: s Tamarou Archlebovou, Martou Botta, Annou Budajovou, Jolanou Kusou, Gabrielou Langošovou, Ľubou Lesnou, Ľudmilou Pastierovou, Júliou Sherwood, Martou Šimečkovou a Dorotou Šimekovou
• štúdiu Zuzany Maďarovej, autorky knihy Ako odvrávať novembru 1989, o spomienkach na normalizáciu v súvislosti s poznávaním histórie žien aj s tým, ako sa na Slovensku hovorí o období štátneho socializmu
 
Podujatie organizujeme v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave.
Podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu „Kniha rozhovorov Oľgy Gyárfášovej so ženami z bratislavského občianskeho disentu“.