22.01.2009 17:00
Podujatie

Prezentácia knihy Anatómia psa

 

ANATÓMIA  PSA

Jedinečná publikácia nielen pre odbornú verejnosť

 

Ako vyzerá a funguje organizmus psa? ▼Čo sa vlastne deje, keď to so psom nie je v poriadku? ▲Čo vyjadruje pes svojím správaním? ▼Ako sa má k zdravému, no i chorému psovi správať jeho majiteľ?▲ Čo ponúkajú najprogresívnejšie produkty určené na výživu psa?▼ Na tieto, ale aj ďalšie  otázky nájde odpovede v publikácii Anatómia psa nielen odborná a chovateľská verejnosť, ale aj laickí „ psičkári“.
 

Knihu do života uvedú Elena Vacvalová a Emma Tekelyová. Súčasťou prezentácie bude ukážka poslušnosti psa.

 

Publikácia je dielom špičkových vedecky a pedagogicky orientovaných veterinárov. Jej cieľom je poskytnúť rýchlu a výstižnú informáciu záujemcom, ktorí sa potrebujú pohotovo zorientovať v dejoch prebiehajúcich v konkrétnom zdravom či chorom psom organizme. Je určená študentom, špecialistom z veterinárnej sféry, chovateľom, no i erudovaným laikom. Rýchle vniknutie do problematiky umožnia čitateľovi výstižné kresby a prehľadná stavba každej z 15 častí, zameranej vždy na konkrétnu sústavu psieho organizmu. Pre mnohých bude vítané tabuľkové spracovanie pasáží o chorobách, ich pôvodcoch, prejavoch, rýchlej diagnostike a liečbe. A viacerí čitatelia sa iste potešia aj praktickým radám týkajúcim sa výživy psa v jednotlivých fázach jeho života.

 

Zostavenie a koordinácia publikácie: Prof. MVDr. Ján Danko, PhD., 

MVDr. Slávka Flešárová, PhD.