16.12.2008 16:00
Univerzitná knižnica v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Andrej Žarnov (1903 – 1982)

Prezentácia knihy Andrej Žarnov (1903 – 1982) v Prednáškovej sále Univerzitnej knižnici na Michalskej 1 v Bratislave.