13.02.2007 15:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Prezentácia knihy Anny Olšovskej Adventný kalendár

Prezentácia knihy Anny Olšovskej Adventný kalendár