01.12.2006 19:00
Domov slovenských spisovateľov v Budmericiach
Podujatie

Prezentácia knihy B. Brendzu a A. Turana

Vážení priatelia!

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na slávnostnú prezentáciu kníh

z Vydavateľstva Matice slovenskej

 

Budmerice A.D. (Anno Dotyky) 2006

 

Vášmu vytríbenému literárnemu vkusu sa predstavia autori a knihy

 

Boris Brendza (Poď ďalej a povedz!)

ó

Andrijan Turan (Sťahovanie vtákov)

 

Podujatie sa uskutoční dňa 1. 12. 2006 v Domove Slovenských spisovateľov Budmerice

Program:

19.00 – Slávnostná prezentácia kníh

20.00 – Literárno hudobné soireé