22.10.2020 18:00
Online
Podujatie

Prezentácia knihy Bracia krwi

Prezentácia knihy Bracia krwi, poľského vydania poézie Petra Milčáka, zloženého z časti zbierky Brum a rukopisu, ktorý ešte nevyšiel v slovenčine.