06.10.2008 17:00
Zichyho palác v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Brigity Schmögnerovej Na dohľad či v nedohľadne?

Vydavateľstvo Kalligram a Friedrich Ebert Stiftung Vás srdečne pozývajú na prezentáciu knihy

Brigity Schmögnerovej Na dohľad či v nedohľadne?

v pondelok 6. októbra 2008 o 17.00 hod.

v Zichyho paláci, Ventúrska 9, Bratislava

Za prítomnosti autorky knihu predstavia Milan Šikula (Ekonomický ústav SAV) a Martin Muránsky (FES),

večer moderuje Peter Weiss (Fakulta medzinárodných vzťahov EU)

Hudobný sprievod: Ivica Gabrišová a Terézia Balážová