26.06.2008
Slovenské národné múzeum na Vajanského nábreží 2 v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy českého spisovateľa Arnošta Lustiga Noc a nádej

Slávnostné predstavenie slovenského prekladu knihy českého spisovateľa Arnošta Lustiga Noc a nádej, v ktorej opisuje osobné zážitky z násilného pobytu v koncentračnom tábore v Terezíne.