03.02.2009 17:00
SOGA na Panskej ul. č. 4 v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Chrámy. Drevené kostolíky na Slovensku

Vydavateľstvo Ikar Vás srdečne pozýva na slávnostné uvedenie knihy    

Karol Kállay: Chrámy. Drevené kostolíky na Slovensku    

v utorok  3. februára 2009 o 17.00 h

v  priestoroch aukčnej spoločnosti SOGA na Panskej ul. č. 4 v Bratislave.

 ublikáciu uvedú do života Ľubomír Feldek a Mons. Peter Rusnák, sídelný biskup

gréckokatolíckej eparchie v Bratislave.

Vyrástli pred niekoľkými storočiami uprostred lesov severovýchodu Slovenska. Tvorili a tvoria posvätný priestor, ktorý vyznieva v plnom zmysle a bohatosti až vtedy, keď sa v ňom slávi liturgia, pre ktorú vznikli. Pre starobylosť i aktuálne posolstvo "vyjadrujúce multikonfesionálnu a multikulturálnu symbiózu" bolo v júli 2008 osem z nich zaradených aj do svetového kultúrneho dedičstva medzinárodnej organizácie UNESCO. Drevené kostolíky sú našim skvostom, ktorý obdivuje celý svet.

Z tristo pôvodných sa ich zachovalo asi päťdesiat. Tri štvrtiny zo všetkých zachovaných  slúžia gréckokatolíckemu obradu, v ktorom je centrálnym miestom svätyňa oddelená ikonostasom, najkrajším a symbolicky najbohatším prvkom týchto chrámov. Práve ten je aj dominantou fotografií Karola Kállaya a sprievodného meditačného slova Mariána Gavendu. Fotografie i reflexie učia medzi riadkami bežnej reality života čítať duchovné posolstvá. V tom spočíva originálne podanie i stále nová aktuálnosť tohto diela. Knihu dopĺňajú texty Miloša Dudáša, ktorý čitateľovi približuje architektúru drevených kostolíkov.

Karol Kállay, renomovaný slovenský fotograf, autor viacerých úspešných titulov, v ktorých zachytáva svet, ale aj rodné Slovensko prostredníctvom unikátnych fotografií. Vo vydavateľstve Ikar vyšli Kállayove Slovenské hrady - reprezentatívna farebná publikácia je svedectvom, že na území Slovenska aj v minulosti kypel zaujímavý, činorodý život. Kniha vyšla v slovenskej a v anglickej verzii. Divy Slovenska predstavujú Slovensko v celej jeho mnohotvárnosti, veľkoleposti, malebnosti a kráse. Aj táto kniha vyšla vo viacerých jazykových mutáciách.  Vo vydavateľstve Ikar vyšiel v roku 2006 tiež životopisný príbeh Karola Kállaya  Potulky životom.

 

Prezentáciou sprevádza Emma Tekelyová.