21.04.2008 17:00
Slovenský rozhlas v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Daniely Kapitáňovej Vražda v Slopnej

Prezentácia novej knihy Daniely Kapitáňovej Vražda v Slopnej v Komornom študiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1 v Bratislave.