20.05.2008 18:00
Mozartova sieň Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Die Slowakei und Osterreich im 20. Jahrhundert

Prezentácia knihy
SLOVENSKO A RAKÚSKO V 20. STOROČÍ: SUSEDSTVO V HISTORICKOLITERÁRNEJ PERSPEKTÍVE
Emilia Hrabovec a Beáta Katrebová Blehová (ed.)
LIT-Verlag Münster 2008
Prezentácia a prednáška: Emilia Hrabovec
utorok | 20. máj 2008 | 18.00
Bratislava | Mozartova sieň Rakúskeho veľvyslanectva | Ventúrska 10
 
V historickej vede dodnes chýbajú štúdie o vzájomnom vzťahu oboch krajín a kultúrnych priestorov, a to napriek bezprostrednému geografickému susedstvu a mnohorakým historickým väzbám medzi Rakúskom a Slovenskom. Zborník objasňuje rozličné aspekty vzájomných politických, kultúrnych a duchovných vzťahov v prelomových obdobiach 20. storočia. Cestovanie v čase sa začína rozpadom „spoločného domu“ pod habsburským žezlom a pokračuje objasnením politických a kultúrnych vzťahov v medzivojnovom období, úlohou Viedne pri vzniku slovenskej štátnosti v roku 1939, emigračnou vlnou po druhej svetovej vojne cez kontakty a obmedzenia v znamení studenej vojny až k vzájomným vzťahom oboch malých štátov v období globalizácie.
Univ.-Prof. Mag. Dr. Emilia Hrabovec sa narodila v roku 1964 v Bratislave. 1984 emigrácia z politických dôvodov do Nemecka; štúdium mladších a súčasných dejín, východoeurópskych dejín, anglického jazyka a literatúry na univerzitách vo Freiburgu, Breisgau, Bazileji a Mníchove; 1994 Dr. phil. vo Viedni; 2001 habilitácia vo Viedni; 1994 – 2001 vysokoškolská asistentka a 2001 – 2005 mimoriadna univerzitná profesorka na Inštitúte pre východoeurópske dejiny Viedenskej univerzity; od roku 2005 riadna univerzitná profesorka na Katedre histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. 2004 Cena Richarda Georga Plaschku Rakúskej akadémie vied.