25.10.2007 16:00
Správa účelových zariadení na Drotárskej ceste 46 v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Diplomat na štyroch kontinentoch

 

 

Srdečne Vás pozývame na krst knihy

 

Ján Dömök

Diplomat na štyroch kontinentoch

 

vo štvrtok 25. 10. 2007 o 16.00 h

v reštaurácii Správy účelových zariadení (SUZA) MZV SR na Drotárskej ceste č. 46 v Bratislave.

V  knihe Diplomat na štyroch kontinentoch autor otvára doširoka okno do sveta diplomacie, ktorý je plný nielen príjemných chvíľ, ale aj nástrah a nebezpečenstiev. Spomedzi riskantných zážitkov sa vyníma rukojemnícka dráma, ktorej priamym účastníkom sa autor stal v roku 1990 na Kube. Ján Dömök uvádza aj mnoho ďalších situácií, v ktorých, vzhľadom na rôznorodosť problémov musel použiť širokú škálu svojich vedomostí, schopností a skúseností, čím sa čitateľom snažil priblížiť profesiu diplomata.

Eduard Kukan v úvodnom slove do knihy Diplomat na štyroch kontinentoch napísal:  „Kniha známeho československého a neskôr slovenského diplomata Jána Dömöka patrí do žánru, ktorý nie je  na Slovensku príliš rozvinutý a bohatý. Literatúra zaoberajúca sa zahraničnou službou, opierajúca sa o osobné skúsenosti autora, je naozaj ešte málo početná. Členenie knihy obsahuje popri vrcholne zaujímavých skúsenostiach autora aj všeobecne platné poučky o tom, čo je to diplomacia, takže celkový dojem je komplexný“. Kniha je doplnená zaujímavými fotografiami z archívu autora.

 

Autor Ján Dömök (1939) preložil vyše dvadsať kníh z politickej a ekonomickej literatúry. Ovláda osem cudzích jazykov. Ako československý diplomat pôsobil na Kube a v Mongolsku. Slovenskú republiku reprezentoval ako diplomat v Tokiu, v Londýne, v Alžíri. Medzi jednotlivými vyslaniami do zahraničia pôsobil ako riaditeľ diplomatického protokolu. V súčasnosti prednáša na súkromnej Bratislavskej vysokej škole práva dejiny diplomacie a diplomatický protokol.