20.04.2023 18:00
Podujatie
Kníhkupectvo Martinus na Nivách, Bratislava

Prezentácia knihy Dominik Tatarka v Martinuse na Nivách

10. mája 2019 sme si pripomenuli 30. výročie úmrtia Dominika Tatarku, významnej osobnosti slovenského kultúrneho prostredia.
 
Pri tejto príležitosti zorganizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s Katedrou slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitnou knižnicou v Bratislave dňa 14. mája 2019 interdisciplinárnu vedeckú konferenciu, ktorej výstupom je tento zborník. Zámerom príspevkov bolo poukázať na šírku Tatarkovej literárnej tvorby a jeho pôsobenie na spoločensko-politickom poli na pozadí rozmanitých historických míľnikov, v kontexte nepretržitej aktuálnosti jeho osobnosti ako jedinečného fenoménu.
 
Prijmite pozvanie na besedu o novej knihe s názvom Dominik Tatarka, o ktorej budeme debatovať 20.4. o 18:00 v kníhkupectva Martinus na Nivách v Bratislave.