04.12.2017 17:00
Univerzitná knižnica v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Duchovných piesní Juraja Tranovského v poľskom preklade

28 piesní z prvého evanjelického spevníka vytlačeného na Slovensku v roku 1636 v Levoči sa dočkalo svojho poľského vydania vo vydavateľstve Oficyna Efemeryczna v Tešíne. Cithara sanctorum alebo ľudovo Tranoscius (autorom spevníka je evanjelický farár Juraj Tranovský) obsahuje myšlienky o svetskej márnosti, pominuteľnosti, o utrpení, nebeskej večnosti, ale aj radosti. Piesne v spevníku majú tiež sociálny podtón, keďže autor v nich často vyjadruje sympatiu s chudobou. Výber z nich do poľštiny preložil básnik Zbigniew Machej, ktorý vydanie doplnil o rozsiahly esejistický komentár.