27.02.2006 16:30
Univerzitná knižnica v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Francisa Fukuyamu Veľký rozvrat

Prezentácia knihy Francisa Fukuyamu Veľký rozvrat v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave na Ventúrskej 11 v Bratislave. Uvádzajú: Egon Gál, Eugen Jurzyca, Vladimír Krivý.