30.01.2007 15:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Prezentácia knihy Gabriely Rothmayerovej Naše reality šou

Prezentácia knihy Gabriely Rothmayerovej Naše reality šou. Úvodné slovo Albert Marenčin.