09.04.2019 16:00
Krajská štátna knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene
Podujatie

Prezentácia knihy Hnedouhoľné baníctvo pri Badíne a v okolí Banskej Bystrice

Prezentácia knihy Hnedouhoľné baníctvo pri Badíne a v okolí Banskej Bystrice a prednáška o tejto problematike s jedným so spoluautorov prezentovanej knihy pánom Richardom R. Senčekom.

Kniha je poctou stovkám baníkov, ktorí každý deň fárali do hlbín temnôt riskujúc svoj život, aby na povrch doviezli plné huntíky cenného paliva. Ich spomienky už vzala zem, ostalo len niekoľko fotografií a archívnych materiálov. Prináša mnohé nové poznatky k dejinám Slovenska, mapuje najstaršiu históriu hnedouhoľného baníctva na Slovensku a je recenzovaná poprednými odborníkmi v daných oblastiach. Všetko čo sa zachovalo a podarilo zachrániť je v tomto diele. Kniha rozpráva o ťažbe hnedého uhlia pri Badíne a v okolí Banskej Bystrice, ale zároveň rozpráva príbeh o ťažkej práci kdekoľvek v podzemí, ktorá si zaslúži svoje spravodlivé postavenie a úctu v spoločnosti, čo je jej dnes, žiaľ, často upierané. Prednáška bude o baníctve pri Badíne a v Sliačskej kotline.

Podujatie sa uskutoční v študovni knižnice.