26.08.2014 18:00
Letná čitáreň U Červeného raka v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Ireny Brežnej

Autorka slovenského pôvodu píšuca po nemecky predstaví slovenský preklad svojho najnovšieho románu Die undankbare Fremde/Nevďačnica.