28.02.2006 17:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Prezentácia knihy Jána Motulka Na božej brúske

Prezentácia básnicej zbierky Jána Motulka Na božej brúske bude v hudobnom oddelení knižnice.