16.06.2008 17:00
Zichyho palác v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Jehuda Lahavu Odvrátená tvár konfliktu

Prezentácia knihy Jehudu Lahava Odvrátená tvár konfliktu a beseda s Jehudom Lahavom a Jurajom Alnerom. Moderuje Egon Gál.