16.01.2007 15:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Prezentácia knihy Júliusa Balca Diablova trofej

Prezentácia zbierky poviedok Júliusa Balca Diablova trofej, ktorá vyšla vo vydavateľstve Regent.