27.06.2007 15:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Prezentácia knihy Júliusa Fila Prenikanie soli

SPOLOK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

Vydavateľstvo Matice slovenskej l Vydavateľstvo Tranoscius

 

si Vás dovoľujú pozvať na čítanie

Július Filo

Prenikanie soli l Víťaziaci Kristus

 

diela uvedú Maroš Bančej l Ján Grešo l Drahoslav Machala l Ernest Weidler

umelecký prednes Juraj Sarvaš

v stredu 27. júna 2007 o 15.00 h  l Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava