27.11.2008 16:00
Univerzitná knižnica v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Júliusa Pašteku Jozef Felix ako literárna osobnosť

Vy d a v a t e ľ s t v o M i c h a l a Va š k a

Vás pozýva na uvedenie knihy

Július Pašteka

Jozef

Felix

ako literárna osobnosť

(kritik, prekladateľ, divadelník, vedec)

27. novembra 2008 o 16.00 hod.

v Prednáškovej sále

Univerzitnej knižnice

na Ventúrskej ulici č. 11

S príhovormi vystúpia:

Rudolf Chmel

Július Pašteka

Gabriela Smolíková

Sprievodné slovo:

Štefan Bučko