16.10.2007 15:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Prezentácia knihy Karin Lászlová Vydedenci šťasteny

Spolok slovenských spisovateľov

Vydavateľstvo Michala Vaška

s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

si Vás dovoľujú pozvať na čítanie

Karin Lászlová Vydedenci šťasteny

dielo uvedú Pavol Janík a Peter Smolík = umelecký prednes Marta Gogálová

v utorok 16. októbra 2007 o 15.00 h = Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava