06.05.2008 17:00
Divadle Arteatro (bývalý klub Čierny havran) na Bielej ulici 6 v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Kataríny Ducárovej NetHovory o divadle

Združenie slovenských divadelných kritikov a teoretikov

Kabinet divadla a filmu SAV

si Vás čo najsrdečnejšie dovoľujú pozvať na slávnostnú prezentáciu knihy

Katarína Ducárová: NetHovory o divadle

Prezentácia sa uskutoční

 v utorok 6. 5. 2008 o 17.00 hod.

v divadle Arteatro (bývalý klub Čierny havran) na Bielej ulici 6 v Bratislave.

 

Knihu do života uvedú Eva Pavlíková a František Kovár.

Tešíme sa na Vás!