18.11.2008 17:00
Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Komentáre k Starému zákonu. 1. zv. Genezis

Prezentácia knihy Komentáre k Starému zákonu. 1. zv. Genezis. Na prezentácii je možné zakúpiť knihu za uvádzaciu cenu.

Veľká sála, Univerzitné pastoračné centru, Staré grunty 36, Bratislava