12.12.2007 17:30
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Prezentácia knihy Ladislava Šmidáka Zachovanie rodu

Prezentácia knihy Ladislava Šmidáka Zachovanie rodu, zbierkz poviedok pre deti a poľovníkov.